PROSJEKTOR OG LERRET

Prosjektor med kabling fram til lyd- og lysbordet av type EPSON EB 1940W PROJEKTOR 4200 LUMEN.

Se: www.epson.no/no/no/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/11574

Det henger et stort, motorstyrt lerret i taket bakerst  på scenen.

LYDANLEGG

Papirhuset har lydbord type Yamaha MGP12X.
Se: no.yamaha.com/no/products/proaudio/mixers/analog-mixers/mgp/mgp12x/?mode=model


Det henger to aktive høyttalere av type RCS ART 312-A. 
Disse er gode nok til det meste abv bruk, men kanskje ikke nok som PA for et band.

Se: www.rcf.it/products/pro-speaker-systems/art-series/art-312-a

Det er ikke kabler og mikrofoner på huset.

St. Olavs gt. 16B, 3110 Tønsberg | Postboks 240, 3101 Tønsberg | Telefon: 90 10 32 38 | Org.nr. 980 801 489 | ©Papirhuset Teater 2017