En verden 03.04.18En verden i bevegelse:

AFRIKA – utvikling og solidaritet
Samtale med tidligere ambassadør Arild R. Øyen om utviklingen i Afrika.

Tirsdag 3. april
Kl. 19:00
Kr. 50,- ved inngang


Afrika er mulighetenes kontinent. Sannsynligvis kontinentet med de rikeste naturressurser. En ung befolkning. Men utviklingen går ikke på skinner. Vil Afrika fremdeles sitte med Svarte-Per i den globale utviklingen?
Hvor går Afrika? Er det riktig å omtale land i Afrika under ett. Hvilke utviklingsscenarier ser vi konturene av; økonomiske, sosiale og politiske? Hva betyr sementerte globale forskjeller? Hva er en progressiv solidarisk utviklingspolitikk?

Dette er spørsmål til samtale og debatt

Vi har denne gangen vært så heldige å få tidligere ambassadør Arild Retvedt Øyen til å samtale om utviklingen i Afrika. Få nordmenn kjenner Afrika som Øyen.

Fra wikipedia sakser vi:
Arild Retvedt Øyen (født 19. mars 1946) er en norsk veterinær og diplomat. Han har vært Norges ambassadør i flere afrikanske land og har også vært direktør for Verdens matvareprogram i Madagaskar og Mauritius.
Øyen er fra Kråkstad i Akershus og er utdannet veterinær.
I utenrikstjenesten har Øyen tjenestegjort i afrikanske land. Han har vært ministerråd ved ambassaden i Namibia og ambassaderåd i Tanzania. Øyen ble i 1997 utnevnt til Norges ambassadør i Uganda. Året etter ble han sideakkreditert som ambassadør i Burundi og Rwanda. I 2002 fulgte utnevnelse til ambassadør i Angola, med sideakkreditering til Den demokratiske republikken Kongo og Republikken Kongo året etter, samt til São Tomé og Príncipe i 2004. I 2007 fulgte utnevnelse til ambassadør i Gabon, igjen en sideakkreditering. Øyen ble i 2010 utnevnt til ambassadør i Algerie. I 2011 ble han gitt sideakkreditering til Tunisia.

Denne gangen har vi lagt opp til en samtale med Øyen etter bokbadkonseptet men med ønsket deltakelse fra alle i salen.

«Verden i bevegelse»
Hege Hansson, Vidar Bjørn, Sigrid Bugge, Jan Wabø, Torild Arnesen, Helga Solstad og Dankert Vedeler