bevis1THESBITEATERET VISER
BEVIS
AV DAVID AUBURN

Premiere torsdag 6. desember kl 19.00


Forestillinger:
lørdag 8. desember kl 17.00
søndag 9. desember kl 19.00
onsdag 12. desember kl 19.00
torsdag 13. desember kl 19.00
lørdag 15. desember kl 17.00
søndag 16. desember kl 19.00

Billetter får du på telefon 976 25 521 mellom kl. 11.00 og kl. 16.00
og ved inngangen 1 time før forstilling.

 

MEDVIRKENDE:
Joanna Myrelli – Catherine
Hannah Simonsen – Claire
Andreas Restad – Harold Dobbs (Hal)
Frank Lie – Robert

 

STAB:
Regi og oversettelse: Frank Lie
Medregissør: Hannah Simonsen
Scenografi: Hannah Simonsen
Kostymer: Reni Engdal
Rekvisitter: Skuespillerne
Lysdesign: Daniel Sørdalen og Thorstein Bryde
Lyd- og scenetekstdesign: Frank Lie
Lys- og lydteknikker:  Daniel Sørdalen
Kioskansvar: Britt Sanne
Kasserer: Lise Hauge Andersen
Produksjon:  THESBITEATERET

 

BEVIS av David Auburn
Stykket hadde premiere off-Broadway i 2000. Etter noen måneder ble stykket flyttet til Broadway, og i 2001 mottok forfatteren Pulitzer- prisen, Tony-prisen og en rekke andre priser for dette stykket.

 

Handlingen er lagt til Chicago, der Robert, en genial matematikkprofessor som i flere år har vært mentalt syk, nylig har gått bort. Likevel møter vi Robert i stykket, i samtale med sin datter, Catherine, en deprimert, ung kvinne som har gitt avkall på sin egen college-utdannelse for å bo hjemme og ta seg av sin syke far de siste årene han levde. Nå da faren er død, må hun ta tak og rydde opp i sine egne ustadige følelser.

 

Catherine innleder et vaklende vennskaps-/kjærlighetsforhold til Hal, en matematiker som tidligere har vært en av farens studenter, og som nå er i ferd med å lete etter rester av Roberts geni i de usammenhengende skribleriene som Robert har etterlatt seg i 103 notatbøker.

 

Storesøsteren, Claire, kommer tilbake fra New York i forbindelse med begravelsen, og etter hvert avslører sitt ønske om å ta med seg Catherine hjem til New York, og til en eventuell innleggelse på institusjon, fordi hun frykter at søsteren ikke bare har arvet farens matematiske geni, men kanskje også noe av hans galskap.

 

Alt topper seg i løpet av helgen etter begravelsen da Hal, blant farens etterlatenskaper, faktisk finner et bevis på et matematisk teorem om primtall som matematikere alltid har ment at det er umulig å forme. Oppdagelsen er sensasjonell, men Catherine sjokkerer Hal og Claire ved å hevde at det er hun som har skrevet beviset. Kan det virkelig være sant? Håndskriften i notatboken er svært lik farens. Kan hun bevise at beviset er hennes? Hvor mye av sin fars galskap og/eller geni har hun egentlig arvet?

 

BEVIS handler om hvor vanskelig det er for oss mennesker å utvikle forhold som bunner i gjensidig tillit og kjærlighet. Kanskje er det like vanskelig som å bevise sannheten om et matematisk bevis?