teateribsen

 

Nettsted: teateribsen.no

Teatret ble etablert i 1975 under navnet Telemark Teater. I 1991 ble navnet endret til Teater Ibsen. Fram mot slutten av 2010 var ærverdige Festiviteten i Skien fast spillested.

Behovet for et mer funksjonelt teater gjorde flyttingen til nye lokaler til en realitet i begynnelsen av 2011. Teateret holder nå midlertidig til i Unions gamle industrilokaler på Klosterøya i Skien. På 800m2 har vi lydavdeling, turnelager, lysavdeling, smie og metallverksted, distribusjon og materiallager, snekkerverksted og malersal. Til sammen utgjør det hele fem ganger så stor plass som i Festiviteten. Alle verksteder ligger på ett plan noe som gjør transport av for eksempel kulisser til og fra scenen mye lettere enn før.

Den første premieren på Klosterøya var 3. mars i 2011. Daværende kunstneriske leder Anders T. Andersen regisserte Henrik Ibsen stykket John Gabriel Borkman som åpningsforestilling.

 

Et nært samarbed mellom Teater Ibsen og Papirhuset Teater ble innledet ved signering av en samarbeidsavtale i februar 2015.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TEATER IBSEN OG PAPIRHUSET TEATER

Teater Ibsen og Papirhuset Teater i Tønsberg har inngått samarbeidsavtale. Med et slikt samarbeid håper vi tilbudet til teater for barn og unge blir utvidet i Tønsberg og Vestfold.

Teater Ibsen har fått status som brukergruppe og har fått plass i styret på Papirhuset Teater.

Avtalen skal sikre flere teaterforestillinger for barn og unge under Papirhuset Teater sitt tak. Sammen skal Papirhuset Teater og Teater Ibsen utvikle kompetansehevende teateraktiviteter i form av kurs og workshops.

Teater Ibsen vil ved ledig kapasitet kunne bidra til rådgiving innen scenografi, teaterproduksjon og innenfor teatertekniske områder til andre brukere av Papirhuset Teater.

Papirhuset Teater og Teater Ibsen skal bidra til å markedsføre hverandres aktiviteter og tilbud via nettsider og sosiale medier.