teateribsen

 

Nettsted: teateribsen.no

Det nære samarbeidet mellom Teater Ibsen og Papirhuset Teater ble innledet ved signering av en samarbeidsavtale i februar 2015.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TEATER IBSEN OG PAPIRHUSET TEATER
Teater Ibsen og Papirhuset Teater i Tønsberg har inngått samarbeidsavtale. 
Med et slikt samarbeid håper vi tilbudet til teater for barn og unge blir utvidet i Tønsberg og Vestfold.
Teater Ibsen har fått status som brukergruppe og har fått plass i styret på Papirhuset Teater.
Avtalen skal sikre flere teaterforestillinger for barn og unge under Papirhuset Teater sitt tak. 
Sammen skal Papirhuset Teater og Teater Ibsen utvikle kompetansehevende teateraktiviteter i form av kurs og workshops.
Teater Ibsen vil ved ledig kapasitet kunne bidra til rådgiving innen scenografi, teaterproduksjon og innenfor teatertekniske områder til andre brukere av Papirhuset Teater.
Papirhuset Teater og Teater Ibsen skal bidra til å markedsføre hverandres aktiviteter og tilbud via nettsider og sosiale medier.