En verden 6 2En verden i bevegelse

Hanne Hagtvedt Vik:
Menneskerettigheter, solidaritet, realpolitikk

Mandag 4. februar kl.19

 

Det er hyggelig å kunne invitere ei utflytta Tønsberg jente til Papirhuset!

Hanne Hagtvedt Vik er førsteamanuensis i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Hanne har arbeidet med internasjonale organisasjoner og transnasjonal politisk aktivisme. Hun er særlig interessert i folkerett, menneskerettigheter og utviklingshjelp. For tiden arbeider hun med å forklare internasjonaliseringen av urfolks rettigheter.

Vi har spilt inn noen spørsmål til henne: Hvis vi tar av oss våre norske briller;
-Hvordan forstå det universelle med hensyn til menneskerettigheter ? For eksempel:
-Hva er forholdet mellom det individuelle og det kollektive?
-Hva er forholdet mellom etikk, religion og politikk hvor tilsynelatende ulike rettigheter er i konflikt med hverandre?
-Hva er de viktigste konfliktlinjene mellom menneskerettigheter og realpolitikk i dag?

Pris inkludert kaffe og kake; kr 75,- (gjerne kontant)