papir bilde1

PAPIRHUSETS NYERE HISTORIE

Papirhuset Teater ble åpnet i november 1991 og har en lang og flott historie gjennom 25 år. Denne histroien har mange vært en del av, både fra scenen og fra salen.

Dette er husets nyere historie, om prosessen fra 2012, fram til slik som dere ser huset framstå idag.

4. oktober 2012 inviterte vi - Papirhuset Teater Teater Ibsen til et "samarbeid om å satse på et barne- og ungdomsteater" uten at det den gang førte til noe konkret.

Våren 2014 ble det tatt et initiativ fra Teater Ibsen ved adm. dir. Gry Wie hvor vi møttes for å diskutere muligheter for et samarbeid. Kort fortalt førte dette til at det ble utarbeidet en intensjonsavtale som ble signert 5. mai 2014.

Dette ble også starten på arbeidet med å lage en samarbeidsavtale mellom Teater Ibsen og Stiftelsen Papirhuset.

Underveis i dette arbeidet ble både Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune involvert. Dette var et helt nødvendig forankringsarbeid for å sikre bredest mulig støtte for avtalen hos Teater Ibsens eiere, Skien kommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. I tillegg ønsket vi tilslutning til avtalen fra Tønsberg kommune som vår vertskommune.

Dette ble en spennende høst, og vi fikk anledning til å erfare hvordan politiske prosesser foregår. Heldigvis fikk avtalen den nødvendige tilslutning  En viktig del av avtalen er Teater Ibsens årlige økonomiske bidrag til Papirhuset. Dette bidraget muliggjorde kjøp av tilleggslokaler på ca. 203m2 over 2 etasjer, og til å innrede lokalene slik de nå fremstår. I tillegg bidrar det til å lønne daglig leder ved Papirhuset.

Bidraget fra Teater Ibsen var og vil være en forutsetning for å kunne realisere intensjonene i samarbeidsavtalen. Selv om Tønsberg kommune ikke er part i avtalen har Tønsberg kommune gitt prosjektet en lånegaranti. I tillegg bidrar også kommunen til å lønne daglig leder ved Papirhuset.

Produksjonssenteret er selve omdreiningspunktet i samarbeidsavtalen, og er ment for produksjon av scenekunst for barn og unge i Vestfold. Her kan både profesjonelle scenekunstnere og amatørteatergrupper produsere sine forestillinger. Teater Ibsen vil ved ledig kapasitet kunne bidra med rådgivning til scenografi, teaterproduksjon og på teatertekniske områder i andre gruppers produksjoner i Papirhuset Teater.