PROSJEKTOR OG LERRET

epson prosjektor
Prosjektor med kabling fram til lyd- og lysbordet av type EPSON EB 1940W PROJEKTOR 4200 LUMEN.

Se: www.epson.no/no/no/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/11574

Det henger et stort, motorstyrt lerret i taket bakerst  på scenen. 

 LYDBORD

miksepult
Papirhuset har lydbord type Yamaha MGP12X. 

Se: no.yamaha.com/no/products/proaudio/mixers/analog-mixers/mgp/mgp12x/?mode=model

HØYTTALERE

hoytalere

 Det henger to aktive høyttalere av type RCS ART 312-A i teatersalen. Disse er gode nok til det meste, men kanskje ikke som PA for et band.

Se: www.rcf.it/products/pro-speaker-systems/art-series/art-312-a

Merk at det pr. dato ikke er kabler og mikrofoner på huset.