Mandag 24. april ble det avholdt årsmøte i Stiftelsen Papirhuset. Det var et positivt møte, med optimisme og spenning for hva fremtiden kan bringe for dette flotte og sjarmerende teaterhuset.
Årsregnskapet viser at Papirhuset Teater har god likviditet og har god oversikt over økonomien fremover.
Nytt styre ble også valgt. Stiftelsens mangeårige styreleder Jan Wabø går over til å være styremedlem. Som ny styreleder ble Siv Hvidsten valgt, som første kvinnelige styreleder for Papirhuset.
Etter lang og tro tjeneste går Synnøve V. Johnson og Kjell Horntveth ut av styret. Vigdis Martin og Geirr Johnson ble valgt som nye styremedlemmer.
Papirhuset Teater ønsker både Siv, Vigdis og Geirr hjertelig velkommen. Og takk til valgkomitéen for flotte kandidater.