I løpet av forsommeren fikk Stiftelsen Papirhuset vite at vi har fått kr. 500.000,- fra Sparebankstiftelsen og kr. 1.000.000,- fra Kulturrådet til nytt teknisk utstyr på teateret. Prosessen med innkjøp er i gang, og nytt utstyr bør være på plass ved årsskiftet. Tusen, hjertelig takk til Kulturrådet og Sparebankstiftelsen DNB!

 

Sparebankstiftelsen 2