Årsmøte for Stiftelsen Papirhuset ble avholdt 24. april 2018. Her finner du årsmeldingen for 2017.

ÅRSMELDING 2017